พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing 15/09/64 09.00-12.00 น.

พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing
15/09/64 09.00-12.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็บไซต์
https://sites.google.com/view/neterpreneur-2021
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

[banner_ad id=13921 async="yes"]